Видео | Автор | Източници
  • Начална
  • Хроника
  • Биография
  • Родословие
  • Канети и Русе
  • Творчество
  • Разкази

 

Елиас Канети - гражданин на света

с

"За мене е много важно, че в Русе мислят за мен. Споменът за града, в който съм прекарал първите шест години от живота си, след повече от осемдесет години не е загубил нищо от свежестта и пъстротата си. Виждам всичко пред себе си както беше тогава...Вместо да избледнее, този спомен с всяка година става все по-богат."

Писмо на Елиас Канети до доц.кфн Пенка Ангелова

През 2010 година се чества 105-годишнината на родения в България нобелов лауреат за литература Елиас Канети. Основна мисия на честванията на сто и пет годишнината от рождението на Елиас Канети е да стимулират националното самосъзнание чрез разбирането за съпри-надлежност към една обща европейска традиция и чрез общото развитие на мисленето за мира в Европа. Това става чрез поощряване осъзнаването на множествена културна и социална принадлежност.
Посланията на мислителя, европейския гражданин par excellence, Елиас Канети, роден в Русе, но чиято родина е европейското културно наследство и чиято биография доказва наслагванията на европейските културни пространства, за съжаление твърде малко са известни на национално ниво и малко се идентифицират с България в международен план.
Някои от най-важните постижения са основаването на Австрийска библиотека “Eлиас Канети” в Русе, присъждането на националната награда “Елиас Канети” на Константин Илиев, посмъртното удостояване на Елиас Канети с титлата “Почетен гражданин”, която беше приета от Михаел Крюгер, провеждането на седмица на Канети и Русе в Дом Витгенщайн във Виена, даване на името Канети на едно училище в Русе, валидирането на юбилейна пощенска марка, плик и печат, провеждането на конференции и изложби, издаването на едно учебно помагало за Елиас Канети, изработване на проект за площад на името на Канети в Русе и др.

Връчване на нобеловата награда

Непосредствена наша цел е да запознаем българската общественост с живота и творчеството на Елиас Канети чрез документи, архивни материали и художествени произведения от страната и чужбина и да обогатим знанията на обществеността на другите европейски страни за родното място на Канети, като по този начин допринесем за взаимното сближаване и опознаване на културите, чийто най-изявен изследовател и теоретик е Елиас Канети.